Међународни дан писмености

poster za medjunarodni dan pismenosti unesco

Данас је Међународни дан писмености, дан када ће светски и домаћи медији бити преплављени алармантним подацима из истраживања о стању писмености у свету. То су подаци из којих деценијама уназад читамо о економским и друштвеним приликама у појединим државама, регионима и деловима света, о различитим облицима неједнакости, о недоступности образовања.
Идеја да се установи дан у години који ће скренути пажњу светске јавности на значај феномена писмености родила се 1965. године у Техарану, на Светској конференцији министара образовања организованој поводом искорењивања неписмености у свету. Године 1966. Организација УН за образовање, науку и културу (УНЕСКО) прогласила је 8. септембар за Међународни дан писмености и започела с његовим обележавањем.

Иницијални тест за седми разред

Иницијални тест за седми разред