Атрибут

Квиз о атрибутима

Придеви

Придеви су променљиве речи који стоје уз именицу, ближе је одређују и са њом се слажу у роду, броју и у падежу.

Постоје:

1. описни придеви (мали, бео…);

2. присвојни придеви (Николин, школски, београдски…) – придеве на -ски пишемо малим словом;

3. градивни придеви (златан, дрвени…);

4. временски придеви (пролећни, јучерашњи…);

5. месни придеви (леви, предњи…).

Мали Забавник

 

Задатак: Следећа реченица је погрешно написана. Добро је прочитај и исправи грешке:
Велики речна мајка је надгледала како се рађају ново реке. Небеском реку привлаче прелепи планинског врхунци. Мало река, сва блистава, постала је најлепши река на свету.

 

 

Квиз о придевима