Књижевност – припрема за Завршни испит (5)

КЊИЖЕВНОСТ, 5. Р. А може и овако:

Књижевност у петом разреду

Аутор Дело Род Врста Подаци о делу
„Војевао бели Виде, коледо“ Лирика Обредна песма (коледарска)
„Вила зида град“ Лирика Митолошка песма
Бранко Радичевић „Ђачки растанак“ Лирско-епска књ. врста Поема
Добрица Ерић „Вашар у Тополи“ Лирско-епска књ.врста Поема
Јован Јовановић Змај „Песма о песми“ Лирика Мисаона песма
Војислав Илић „Зимско јутро“ Лирика Описна песма
Душан Васиљев „Домовина“ Лирика Родољубива песма
Јован Дучић „Поље“ Лирика Описна песма
Десанка Максимовић „Покошена ливада“ Лирика Описна песма
Стеван Раичковић „Лето на висоравни“ Лирика Описна песма
Мирослав Антић „Шашава песма“ Лирика Љубавна песма
Бранко В. Радичевић „Кад мати меси медењаке“ Лирика Из збирке „Песме о мајци“
„Свети Саво“ (преткосовски) Епика Епска песма (старијих времена)
„Женидба Душанова“ (преткосовски) Епика Епска песма (старијих времена)
„Урош и Мрњавчевићи“ (преткосовски) Епика Епска песма (старијих времена)
„Зидање Скадра“ (претк.) Епика Епска песма (старијих времена)
Кратке народне умотворине (фолклорне форме) Епика
„Еро с онога свијета“ Епика Шаљива народна прича
„Дјевојка цара надмудрила“ Епика Новела
„Аждаја и царев син“ Епика Бајка
„Три јегуље“ Епика Бајка
Вук С. Караџић „Житије Ајдук Вељка Петровића“ Епика Биографија
Драгослав Михаиловић „Лилика“ Епика Приповетка
Милован Глишић „Прва бразда“ Епика Приповетка
Стеван Сремац „Чича Јордан“ Епика Приповетка
Бранислав Нушић „Хајдуци“ Епика Роман
Иван Цанкар „Десетица“ Епика Приповетка
Бранко Ћопић „Поход на Мјесец“ Епика Приповетка (из збирке „Јутра плавог сљеза“
Милован Витезовић „Шешир професора Косте Вујића“ Епика Роман
Иво Андрић „Мостови“ Епика Приповетка
Гроздана Олујић „Небеска река“ Епика Бајка
Стеван Раичковић „Селидба“ Епика Приповетка (из збирке „Велико двориште“)
Стеван Раичковић „Бајка о цветовима и дуги“ Епика Бајка
Данило Киш „Дечак и пас“ Епика Приповетка (из збирке „Рани јади“)
Данијел Дефо „Робинзон Крусо“ Епика Роман
Марк Твен „Доживљаји Тома Сојера“ Епика Роман
Жил Верн „20000 миља под морем“ Епика Роман
Вида Огњеновић „Путовање у путопис“ Епика Есеј
Лав Н. Толстој „Девојчица и крчаг“ Епика Приповетка
Антон П. Чехов „Шала“ Епика Новела
Никола Тесла „Моји изуми“ Епика Научнопопуларни текст (одломак из аутобиографије)
Милутин Миланковић „Успомене, доживљаји, сећања“ Епика Научнопопуларни текст (одломак из аутобиографије)
Роберт Гревс „Одисејева л.“ Епика Научнопоп.текст
Густав Шваб „Прометеј“ Епика Научнопопуларни текст
Бранислав Нушић „Кирија“ Драма Драма за децу (једночинка)
Душан Радовић „Капетан Џон Пиплфокс“ Драма Радио-драма
Љубиша Ђокић „Биберче“ Драма Драма за децу (у стиху)

Књижевнотеоријски појмови

–         Митолошке песме и обредне песме;

–         Стилске фигуре: епитет, стални епитет, метафора, персонификација, градација, хипербола, словенска антитеза, алегорија, поређење, ономатопеја, 

–          Одлике бајке;

–          Главни јунак и споредни ликови;

–          Адаптација;

–          Пролог и епилог;

–          Дидаскалије;

–          Чин;

–          Драмска радња и драмски дијалог;

–          ТВ драма, радио-драма и драма за децу;

–          Форме казивања (нарација, дескрипција, монолог (и унутрашњи монолог), дијалог;

–          Врсте нарације, врсте дескрипције;

–          Народна и ауторска књижевност;

–          Пасус (одељак);

–          Фазе у развоју радње (експозиција, заплет, кулминација, перипетија и расплет);

–          Мит, предање;

–          Врсте стиха – десетерац (лирски и епски), осмерац, деветерац…;

–          Рефрен (у народној кљижевности припев);

–          Мотиви (главни, статички, динамички), тема, идеја књижевног дела;

–          Врсте строфе – дистих, терцет, катрен;

–          Врсте риме – парна, укрштена, обгрљена;

–          Подела народне и ауторске књижевности (стр. 177. у читанци);

–          Лирски субјект (лирско ја) у лирици и наратор (приповедач) у епици;

–          Приче о животињама, басне;

–          Кратке фолклорне форме – питалице, загонетке, изреке, пословице…;

–          Каталог јунака;

–          Анахронизам;

–          Фуснота;

–          Доживљајни приповедач;

–          Позориште, афиша, глумац, редитељ, лектор, сценограф, костимограф;

–          Писмо;

–          Субјективно, објективно.

 

171923126044c0e4c899a03428523008_extreme