Иво Андрић ,,Мост на Жепи“

 

хронограм (гр. време, писано), латиницом: hronogram
латински запис или стих који садржи римска бројна слова (C. D.M. V.L. I.) која сва заједно сачињавају годину неког догађаја. Код нас је познат хронограм на турском језику, који стоји на ћуприји Мехмед-паше Соколовића код Вишеграда (На Дрини ћуприја).

Данило Киш ,,Ноћ и магла“

Језичка фискултура