Падежи, презентација

Датив

Датив (dare, lat. –  давати) је падеж који има два основна значења:

а) значење намене;-16-638

б) значење правца кретања.

Добија се на питања: КОМЕ дајем?  ЧЕМУ прилазим?

а) значење намене:

Прочитао сам обавештење ученицима. КОМЕ?

Дао сам поклон мајци.

Отац му је на путу.

б) значење правца кретања:

Упутили смо се ка излазу. КА ЧЕМУ?

Идемо према школи.

(постоји и допусно уначење: Стигли смо на време упркос олуји)

Уз датив најчешће се користе предлози: ка, према, упркос.

ВЕЖБАЊА:

 • Напиши: датив једнине и датив множине следећих именица: облак, сан, податак, слика, Јованка.
 • Пронађи речи у дативу: ,,Пусти, мојој мајци позив испоручи. И реци јој, молим те, да ми тешко пада…“
 • У следећим реченицама одреди падеж и значење падежа истакнутих речи:

Али уместо да се небо освети ливади, само кану киша.

Синко, иди кући, док и тебе не убије.

Царев син пусти сокола и око му донесе голуба царевом сину у руке.

И чобан дође тако главе аждаји.

 • Допуни следеће реченице облицима датива следећих именица сестра, село, грешка, лука:
 1. На часу смо се смејали нашим _________________________ .
 2. Идем _________________ у посету.
 3. Путовали смо према _________________________ .
 4. Брод се примицао ___________________ у заливу.

Датив – клик на линк.

images

Генитив

Генитив (genitivus, lat. – poreklo, pripadnost, poticanje) – падеж који користимо са предлозима или без предлога.

Ја сам прочитао бајку Гроздане Олујић.  ЧИЈУ БАЈКУ САМ ПРОЧИТАО?

-12-638

Значења генитива:

а) присвојно (посесивно) – ЧИЈИ

Срео сам сестру моје другарице.

То је хаљина његове мајке. Видео сам гнездо голубова.

б) деоно (партитивно) – ЧЕГА

У торту сам ставио 100 грама шећера.

Додај ми чашу сока. Видео сам јато голубова.

в) описно (квалитативно) – КАКАВ

Срео сам девојку плавих очију. Свиђа јој се момак витка стаса.

г) аблативно – потицање, одвајање

Узео је оловку из торбе. Дим је излазио из куће.

д) месно значење – ГДЕ

Легла је поред брата. Сео је крај кревета.

ђ) временско значење – КАД

Отишли су пре зоре.

е) начинско значење – КАКО

Уради то без питања.

У следећим реченицама заокружи најпре предлоге, а затим одреди значења генитива: ucenje

 1. Удаљио се од мајке.
 2. Идемо до куће.
 3. Живи код музеја.
 4. Седи близу фотеље.
 5. Доћи ће пре поднева или после посла.
 6. Изађи из учионице!
 7. Играмо се око Марка.

Обрати пажњу на то да код неких именица генитив једнине и множине исто пишемо, али различито изговарамо:

Н дан             Н дани

Г дана           Г дана

 • Напиши генитив једнине и множине следећих именица: ребро, старац, крилце, девојка. Један пример је урађен.

Н весло     Г јд. весла      Г мн. весала

 • Запамти! Генитив једнине нам служи и за грађење граматичке основе:
 • Н прозор   Г прозора

Направи граматичку основу следећих именица: столица, јела, кућа.

Генитив – клик на линк