Петаци опет глуме

Више

Видео

,,Биберче“, Љубиша Ђокић, драматизација 5/1

,,Било је то у давна времена, живела је тада једна добра жена…“ клик на слику

https://biteable.com/watch/51-1587470
IMG_20170921_090413

Народна епска поезија

Народна епска поезија – клик на линк

Филип Вишњић

Филип Вишњић

Читање и разумевање текста

oo11Преузето из књиге ,,Разумем шта читам“, Креативног центра за пети разред.

I ГРУПА – Иван Ђорђевић, Александар Дукић, Андријана Стојановић, Мина Бранковић, Ђорђе Митић
У тексту се помињу стари Египћани. Како се зове земља у којој су они живели?
__________________________________________________________________

Пронаћи ћете у тексту да су Египћани веровали да је душа бесмртна. То значи (заокружите слово испред тачног одговора):
А) да је човекова душа неуништива, да не може да умре;
Б) да је душа човека лепа;
В) да човекова душа није лепа.

Шта су све стари Египћани уносили у пирамиде?
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Из колико делова се састоји овај текст „Балсамовање“?
__________________________________________________

Од колико слова се састоји реч у наслову? __________________________________________

Самогласници су А, Е, И, О, У. Колико самогласника има у речи која је у наслову? Напишите их све на линији.
_______________________________________________________________

Један самогласник се у наслову понавља три пута. Који?
__________________________________________________

За једну пирамиду је било потребно око два милиона камених блокова да се изгради. Напишите цифрама број два милиона.
_________________________________________________________________

По којој смоли је мумија добила назив? _______________________________
II група – Марија Митић, Теодора Милосављевић, Петар Милијић, Милош Станојевић, Немања Крстић

Пронађите у тексту шта су пирамиде и напишите то на линији: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Како се зове највећа пирамида у Гизи?
__________________________________________________________________

У другом делу текста пише да су пирамиде грађене од камених блокова. Сваки камени блок је имао две тоне. Колико килограма је тежио сваки камени блок?
__________________________________________________________________

У другом делу текста стоји да је Кеопсова пирамида саграђена 2600. године п. н. е. Шта значи скраћеница п. н. е.?
_____________________________________________________

Који град у Каиру је био престоница фараона?
_________________________________________________________

Шта значи реч престоница? Наведите назив српске престонице.
__________________________________________________________________

У трећем делу текста стоји да је српски песник Јован Дучић посетио египатске пирамиде. Када се то десило?
____________________________________________________________________

Коју је египатску пирамиду посетио Јован Дучић?
_____________________________________________________________________

III група – Митра Георгијев, Богдан Милијић, Тамара Милосављевић, Стефан Даничић, Бранко Дабетић

Колико се пирамида налазе у Гизи? Заокружите слово испред тачног одговора.
А) једна;
Б) три;
В) пет.

Где се налази Кефренова пирамида? Заокружи слово испред тачног одговора.
А) у предграђу Каира;
Б) у Мемфису;
В) у Сакари;
Г) у Долини краљева.

Реч балсам (балзам) ћемо у речнику наћи овако: балзам (грч.) – природна мешавина биљних мирисних смола. Из ког језика потиче ова реч?
_________________________________________________________________

Да ли ви користите у личној хигијени неки производ који се зове балзам? За који део тела се данас користи балзам? __________________________________________________________________

У тексту (у првом делу) помињу се саркофаг, пирамида и мумија. Поређајте их по величини, од највећег до најмањег.
__________________________________________________________________

Колико је стара Кеопсова пирамида? Заокружите слово испред тачног одговора.
А) око 2600 година;
Б) око 3600 година;
В) око 3700 година;
Г) око 4600 година.

Кад данас за неког кажемо да је као мумија, то значи да је он (заокружите слово испред тачног одговора):
А) Египћанин;
Б) ружан;
В) непомичан;
Г) болестан.

Ако је, према тексту, тврдња тачна, заокружите Т, а ако је нетачна, заокружите Н. Један пример је урађен:

Јован Дучић је посетио Микеринову пирамиду.
Т Н
Јован Дучић је живео у претходном веку. Т Н
Јован Дучић, хрватски песник, посетио је Тутанкамонову гробницу у Долини краљева. Т Н
Јован Дучић је о својој посети пирамидама писао у делу које се зове „Долина краљева“. Т (Н)

Додатна питања:
Египћани су мумије стављали у саркофаге, а ми данас наше мртве стављамо у ____________________________ .
У тећем делу текста ћете наћи облик множине именице саркофаг. Пронађите је и пробајте да уочите у ком сугласнику је разлика између једнине и множине ове речи?
________________________________________________
Из којих биљака добијамо смолу?
Зашто после ознаке за ХХ век не стоји тачка?
Која је врста речи балсамовање?
За колико метара је Кеопсова пирамида нижа од 2 метра?
Која је највећа пирамида у Гизи?
Која пирамида је степенаста?
Шта значи реч степенаст?
Зашто је придев изведен од именице Египат написан малим почетним словом?
Где се налази Сакара у односу на Мемфис?
Да ли су Египћани веровали да загробни живот може да буде пријатан, испуњен уживањима. Подвуците реченицу која то и доказује.
Да ли волиш хорор филмове? Да ли си гледао неки филм у којима се појављују мумије?