Књижевност – припрема за Завршни испит (6)

Аутор                    Дело                 Род                      Врста

„Највећа је жалост за братом“ – Лирика – Обичајна песма (породична)
„Мајка Јова у ружи родила“ – Лирика – Обичајна песма (успаванка)
Сватовске народне лирске песме – Лирика –  Обичајне песме
Ђура Јакшић „Вече“ – Лирика – Описна песма (са родољуб.мотивима) Родољубиви мотиви
Војислав Илић „Свети Сава“ – Лирика – Химна
Алекса Шантић „Моја отаџбина“ – Лирика – Родољубива песма – Сонет
Милан Ракић „Наслеђе“ -Лирика -Родољубива песма А-лександринац

Вељко Петровић „Ратар“ -Лирика -Социјална песма
Алекса Шантић „О, класје моје“ -Лирика -Социјална песма
Јован Дучић „Село“ -Лирика -Описна песма -Сонет, -александринац

Десанка Максимовић „О пореклу“ Лирика Родољубива песма Цар Душан – Законик
Стеван Раичковић „Хвала сунцу, земљи, трави“ Лирика Дитирамб „Похвала“, други назив песме
Мирослав Антић „Плава звезда“ Лирика Мисаона песма

Добрица Ерић „Чудесни свитац“ -Лирика -Мисаона песма -Укрштена рима, везани стих
Милован Данојлић „Шљива“ -Лирика -Описна песма
Сергеј Јесењин „Бреза“ -Лирика -Описна песма
Гроздана Олујић „Седефна ружа“ -Епика -Бајка
Рабиндранат Тагор(е) „Градинар“ -Лирика -Љубавна песма
„Смрт Мајке Југовића“ (косовски) -Епика -Епска песма (старијих времена) Косовски бој, 1389.
„Цар Лазар и царица Милица“ (косовски) -Епика -Епска песма (старијих времена)
„Комади од различнијех косовскијех пјесама“ (косовски) -Епика -Епска песма (старијих времена) „Кнежева клетва“, „Кнежева вечера“, „Три добра јунака“, каталог јунака
„Пропаст царства српскога“ (косовски) -Епика -Епска песма (старијих времена)
„Косовка Дјевојка“ (косовски) -Епика -Епска песма (старијих времена) Ретроспекција
„Марко Краљевић укида свадбарину“ (о К. Марку) -Епика -Епска песма (старијих времена)
„Марко Краљевић и вила“ (о К. Марку) -Епика -Епска песма (старијих времена)
„Марко Краљевић и Муса Кесеџија“ (о К. Марку) -Епика -Епска песма (старијих времена) Муса Кесеџија је једини јунак кога Марко није могао да победи сам
„Мала вила“ -Епика -Бајка

Бранислав Нушић „Аутобиографија“ Епика -Роман -Аутобиографски елементи

Петар Кочић „Јаблан“ -Епика -Приповетка -Ретроспекција, хипокористици
Светозар Ћоровић „Богојављенска ноћ“ -Епика -Приповетка
Исидора Секулић „Буре“ -Епика -Приповетка

Светлана Велмар–Јанковић „Улица Филипа Вишњића“ -Епика -Приповетка
Ијан Мекјуан „Силеџија“ -Епика -Роман  „Сањар“
Данило Киш „Вереници“ -Епика -Приповетка -Збирка „Рани јади“
Иво Андрић „Аска и вук“ -Епика -Приповетка -Уметност

Реј Бредбери „Маслачково вино“ -Епика -Роман
Анђела Нанети „Мој дека је био трешња“ -Епика -Роман
Хенрик Сјенкејевич „Кроз пустињу и прашуму“ -Епика -Роман
Гроздана Олујић „Седефна ружа“- Епика -Бајка

Стеван Раичковић „Бајка о дечаку и Месецу“ -Епика -Бајка
Бранко Ћопић „Чудесна справа“ -Епика -Приповетка
Бранко Ћопић „Орлови рано лете“ -Епика -Роман
Џек Лондон „Зов дивљине“ -Епика- Роман
Ефраим Кишон „Код куће је најгоре“ -Епика -Роман
Ференц Молнар „Дечаци Павлове улице“ -Епика -Роман
Вилијем Саројан „Лето лепог белца“ -Епика -Роман „Зовем се Арам“
Антон П. Чехов „Вањка“ -Епика -Новела

Коста Трифковић „Избирачица“ -Драма -Комедија -Фразеологизми
Бранислав Нушић „Аналфабета“ -Драма -Једночинка -Позајмљенице
Петар Кочић „Јазавац пред судом“ -Драма -Комедија -(једночинка) Сатира
Милутин Миланковић „Кроз васиону и векове“ -Епика -Научнопопуларни текст (одломак из аутобиографије)

 

 Књижевнотеоријски појмови
– Обичајне и породичне лирске песме;
– Стилске фигуре: контраст, хипебола, градација;
– Ритам, темпо, пауза;
– Мушка, женска, дактилска и леонинска рима;
– Врсте лирских песама (социјална, родољубива…);
– Фабула и сиже;
– Главни испоредни мотиви;
– Психолошка и социолошка карактеризација, етичка и језичка карактеризација;
– Спољашњи и унутрашњи портрет;
– Биографија и аутобиографија;
– Врсте романа;
– Предања (врсте: културно-историјско, есхатолошко, етимолошко);
– Основне одлике комедије;
– Хумористичко, сатирично и сатирично у комедији;
– Монолог и дијалог у драми;
– Врсте казивања;
– Извештавање;
– Некњижевне речи и туђице;
– Сажимање текста;
– Портрестисање особе;
– Писање службеног и приватног писма;
– Лирски субјект;
– Хронологија и ретроспекција;
– Вест;
– Пасус, наслов, поднаслов;
– Хомоними, синоними, антоними, пејоративи… ;
– Фазе у развоју радње