Књижевност, припрема за Завршни испит, 8.р.

Аутор                 Дело              Род              Врста

„Српска дјевојка“ Лирика Љубавна песма
„Стојан и Љиљана“ Лирско-епска Романса
Ђура Јакшић „Отаџбина“ Лирика Родољубива песма
Јован Ј. Змај „Ђулићи“ Лирика Збирка песама Песме без назива осим прве
Јован Ј. Знај „Светли гробови“ Лирика Мисаона песма
Франческо Петрарка „Канцонијер“ Лирика Љубавне песме, збирка песама „Расуте риме“, сонет
Десанка Максимовић „Опомена“ Лирика Љубавна песма
Десанка Максимовић „Прољетна песма“ Лирика Љубавна (или описна) песма 
Милош Црњански „Ламент над Београдом“ Лирско-епска Поема Лабудова песма
Васко Попа „Очију твојих да није“ Лирика Љубавна песма Збирка „Кора“, циклус Далеко у нама
Оскар Давичо „Србија“ Лирика Родољубива песма Апострофа
Матија Бећковић „Прича о Светом Сави“ Лирика
Сергеј Јесењин „Писмо мајци“ Лирика Елегија
Рајнер Марија Рилке „Љубавна песма“ Лирика Љубавна песма
„Женидба Милића Барјактара“ Епско-лирска Балада
„Хасанагиница“ Епско-лирска Балада
„Почетак буне против дахија“ (ослобођење Србије) Епика Епска песма (песме новијих времена)
„Бој на Чокешини“ (ослобођење Србије) Епика Епска песма (песме новијих времена)
„Бој на Мишару“ (ослобођење Србије) Епика Епска песма (песме новијих времена)
„Три сужња“ (ослобођење Црне Горе) Епика Епска песма (песме новијих времена)
„Немушти језик“ Епика Бајка
„Усуд“ Епика Бајка
Вук С. Караџић „Српски рјечник“ 1814. 1852.
Вук С. Караџић „О народним певачима“
Теодосије „Житије Светог Саве“ Епика Житије
Прота Матеја Ненадовић „Мемоари“ Епика – књижевнонаучна врста Мемоари
Петар Петровић Његош „Горски вијенац“ Епика Драмски спев
Љубомир Ненадовић „Писма из Италије“ Епика – књижевнонаучна врста Путопис
Симо Матавуљ „Пилипенда“ Епика Приповетка
Лаза Лазаревић „Све ће то народ позлатити“ Епика Приповетка
Петар Кочић „Кроз мећаву“ Епика Приповетка
Милош Црњански „Сеобе“ Епика Роман
Иво Андрић „Мост на Жепи“ Епика Приповетка
Иво Андрић „Деца“, „Кула“, „На обали“, „Књига“ Епика Приповетке
Борисав Станковић „Увела ружа“ Епика Приповетка
Растко Петровић „Африка“ Епика – књижевнонаучна врста Путопис
Добрица Ћосић „Деобе“ Епика Роман
Исидора Секулић „Царско достојанство језика“ Епика Есеј
Михајло Пантић „Слободне школске активности“ Епика Кратка прича
Гроздана Олујић „Гласам за љубав“ Епика Роман
Милорад Павић „Предео сликан чајем“ Епика Роман Атанасије Свилар
Роберт Гревс „Златно руно“ Епика Роман
Џон Селинџер „Ловац у житу“ Епика Роман
Дејвид Гибинс „Атлантида“ Епика Роман
Ернест хемингвеј „Старац и море“ Епика Роман
Миодраг Поповић „Вук С. Караџић“ Епика Монографија
Бранислав Нушић „Сумњиво лице“ Драма Комедија нарави
Данило Киш „Ноћ и магла“ Драма ТВ драма
Виљем Шекспир „Ромео и Јулија“ Драма Трагедија
Жан Батист Поклен Молијер „Грађанин племић“ Драма Комедија карактера Оксиморон
Борислав Михајловић Михиз „Бановић Страхиња“ Драма Драма у ужем смислу
Душан Ковачевић „Ко то тамо пева“ Сценарио за филм

Књижевност – припрема за Завршни испит, 7.р.

Аутор                Дело            Род             Врста

„Кујунџија и хитропреља“ – Лирика – Посленичка песма
„Наджњевање момка и дјевојке“  – Лирика – Посленичка песма
„Јабланова моба“ – Лирика – Посленичка песма
„Љубавни растанак“  – Лирика – Љубавна песма
Јован Дучић „Подне“ – Лирика – Описна песма
Милан Ракић „Симонида“ – Лирика – Родољубива песма
Владислав Петковић Дис „Међу својима“ – Лирика – Елегија
Сима Пандуровић „Бисерне очи“ – Лирика – Љубавна песма
Милутин Бојић „Плава гробница“ – Лирика – Родољубива песма
Десанка Максимовић „Крвава бајка“ – Лирика – Родољубива песма
Десанка Максимовић „Стрепња“ – Лирика – Љубавна песма
Стеван Раичковић „Небо“ – Лирика – Мисаона песма
Мирослав Антић „Плави чуперак“ – Лирика – Љубавна песма – Збирка песама
Добрица Ерић „Песник и Месец“ – Лирика – Мисаона песма
Васко Попа „Манасија“ – Лирика – Мисаона песма – Збирка „Усправна земља“, циклус Ходочашћа
Иван В. Лалић „Ветар“ – Лирика
Миодраг Павловић „Светогорски дани и ноћи“ – Лирика – Песма у прози
Александар Сергејевич Пушкин „Волео сам Вас“ – Лирика – Љубавна песма
Кратке фолклорне форме – Епика
„Диоба Јакшића“ (покос.) – Епика – Епска песма старијих времена
„Смрт војводе Пријезде“ (покос.)  -Епика – Епска песма старијих времена
„Мали Радојица“ (хајдучки) – Епика – Епска песма средњих времена
„Стари Вујадин“ (хајдучки) – Епика – Епска песма средњих времена
„Старина Новак и кнез Богосав“ (хајдучки) – Епика – Епска песма средњих времена
„Иво Сенковић и ага од Рибника“ (ускочки) – Епика – Епска песма средњих времена
„Ропство Јанковић Стојана“ – Епика – Епска песма средњих времена
„Златна јабука и девет пауница“ – Епика – Бајка
Свети Сава „Писмо игуману Спиридону“ – Епика – Посланица – писмо
Доситеј Обрадовић „Живот и прикљученија“ – Епика – књижевнонауч. – Аутобиографија
Стефан Митров Љубиша „Кањош Мацедоновић“ – Епика – Приповетка
Јанко Веселинвић „Хајдук Станко“ – Епика – Роман
Стеван Сремац „Поп Ћира и поп Спира“ – Епика – Роман
Радоје Домановић „Мртво море“ – Епика – Приповетка – Сатира
Вељко Петровић „Јабука на друму“ – Епика – Приповетка
Павле Угринов „Стара породична кућа“ – Епика – Приповетка
Пеђа Милосављевић „Потера за пејзажима“- Епика – Есеј „Зашто сликам“
Иво Андрић „Прича о кмету Симану“ – Епика – Приповетка
Антон Павлович Чехов „Чиновникова смрт“ – Епика – Новела
Антоан де Сент „Мали Принц“ – Епика – Роман
Ана Франк „Дневник“ – Епика – Дневник – књижевнонаучна врста
Борисав Станковић „Наш Божић“-  Епика – Приповетка
Бранко Ћопић „Доживљаји Николетине Бурсаћа“- Епика – Роман
Иво Андрић „Панорама“, „Немири“-  Епика – Приповетка
Антоније Исаковић „Кашика“-  Епика – Приповетка
Гроздана Олујић „Звезда у чијим је грудима нешто куцало“ – Епика – Бајка
„Ливада, у јесен“ – Епика – Приповетка
МИлорад Павић „Руски хрт“ – Епика  – Роман
Иван Тургењев „Шума и степа“ – Епика – Роман
Алфонс Доде „Писма из моје ветрењаче“-  Епика – Роман
Исак Башевис Сингер „Приповедач Нафтали и његов коњ Сус“ – Епика – Приповетка
Корнелија Функе „Срце од мастила“ – Епика – Роман
Вук С. Караџић „Живот и обичаји народа српског“ – Епика
Ђорђо Вазари „Леонардо да Винчи“ – Епика
Јован Стерија Поповић „Покондирена тиква“ – Драма – Комедија карактера
Бранислав Нушић „Власт“ – Драма – Комедија
Љубомир Симовић „Бој на Косову“ – Драма – Историјска драма

Падежи, презентација

Датив

Датив (dare, lat. –  давати) је падеж који има два основна значења:

а) значење намене;-16-638

б) значење правца кретања.

Добија се на питања: КОМЕ дајем?  ЧЕМУ прилазим?

а) значење намене:

Прочитао сам обавештење ученицима. КОМЕ?

Дао сам поклон мајци.

Отац му је на путу.

б) значење правца кретања:

Упутили смо се ка излазу. КА ЧЕМУ?

Идемо према школи.

(постоји и допусно уначење: Стигли смо на време упркос олуји)

Уз датив најчешће се користе предлози: ка, према, упркос.

ВЕЖБАЊА:

 • Напиши: датив једнине и датив множине следећих именица: облак, сан, податак, слика, Јованка.
 • Пронађи речи у дативу: ,,Пусти, мојој мајци позив испоручи. И реци јој, молим те, да ми тешко пада…“
 • У следећим реченицама одреди падеж и значење падежа истакнутих речи:

Али уместо да се небо освети ливади, само кану киша.

Синко, иди кући, док и тебе не убије.

Царев син пусти сокола и око му донесе голуба царевом сину у руке.

И чобан дође тако главе аждаји.

 • Допуни следеће реченице облицима датива следећих именица сестра, село, грешка, лука:
 1. На часу смо се смејали нашим _________________________ .
 2. Идем _________________ у посету.
 3. Путовали смо према _________________________ .
 4. Брод се примицао ___________________ у заливу.

Датив – клик на линк.

images

Генитив

Генитив (genitivus, lat. – poreklo, pripadnost, poticanje) – падеж који користимо са предлозима или без предлога.

Ја сам прочитао бајку Гроздане Олујић.  ЧИЈУ БАЈКУ САМ ПРОЧИТАО?

-12-638

Значења генитива:

а) присвојно (посесивно) – ЧИЈИ

Срео сам сестру моје другарице.

То је хаљина његове мајке. Видео сам гнездо голубова.

б) деоно (партитивно) – ЧЕГА

У торту сам ставио 100 грама шећера.

Додај ми чашу сока. Видео сам јато голубова.

в) описно (квалитативно) – КАКАВ

Срео сам девојку плавих очију. Свиђа јој се момак витка стаса.

г) аблативно – потицање, одвајање

Узео је оловку из торбе. Дим је излазио из куће.

д) месно значење – ГДЕ

Легла је поред брата. Сео је крај кревета.

ђ) временско значење – КАД

Отишли су пре зоре.

е) начинско значење – КАКО

Уради то без питања.

У следећим реченицама заокружи најпре предлоге, а затим одреди значења генитива: ucenje

 1. Удаљио се од мајке.
 2. Идемо до куће.
 3. Живи код музеја.
 4. Седи близу фотеље.
 5. Доћи ће пре поднева или после посла.
 6. Изађи из учионице!
 7. Играмо се око Марка.

Обрати пажњу на то да код неких именица генитив једнине и множине исто пишемо, али различито изговарамо:

Н дан             Н дани

Г дана           Г дана

 • Напиши генитив једнине и множине следећих именица: ребро, старац, крилце, девојка. Један пример је урађен.

Н весло     Г јд. весла      Г мн. весала

 • Запамти! Генитив једнине нам служи и за грађење граматичке основе:
 • Н прозор   Г прозора

Направи граматичку основу следећих именица: столица, јела, кућа.

Генитив – клик на линк